Soklan spot PKK

SPOT PKK

OBJEKTIF
1- Fitrah kejadian manusia
2- Proses perkembangan biologi-pengaruh
3- Skema2 fizikal dlm kognitif Piaget
4- Ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas
5- Bagaimana guru dapat membantu perkembangan bahasa kanak-kanak
6- Teori perkembngan moral Kohlberg
7- Hierarki Keperluan manusia Abraham Moslow
8- Faktor yang memoengaruhi perkembangan pemikiran
9- Elemen utama yang terkandung dalam- Teori Psikoanalitik Erikson- Teori Kecerdasan Triarchic-
Teori perkembangan kognitif- Teori pembelajaran social bandura
10- Tahap perkembangan moral pra-konvensional, konvensional dan pos-konvensional
11- Helah bela diri
12- Masalah pembelajran
13- Pendidikan inklusif
14- Kaedah pengajaran
15- Konsep adaptasi, asimilasi dan akomodasi
16- Pembentukan personality
17- Peringkat perkembangan kanak2- prenatal
18- Teori system ekologi Bronfenbrenner
19- Kronologi peringkat perkembangan fizikal individu

SUBJEKTIF
1- Perbezaan perkembangan dan pertumnbuhan
2- Bagaimana persekitaran boleh membnatu kanak-kanak
3- Bagaimana kanak-kanak melakukan adaptasi
4- Cara guru mengajar dalam peringkat pra-operasi dan operasi konkrit
5- Ciri personality Carl Jung
6- Bagaimana guru dapat membentuk konsep kendiri positif
7- Ciri kanak-kanak yang mempunyai masalah penglihatan dan cara membantu

ESEI
1- Ciri perkembangan kognitif peringkat operasi konkrit dan implikasi pengajaran
2- Peranan guru membentuk personality distingtif
3- Kanak-kanak beramasalah fizikal.

credit to: http://ksoipgmkdri.blogspot.com/2011/05/spot-pkk-fpk-sem-12011.html


Sekadar berkongsi apa yang aku dapat. Jangan percaya soklan spot 100% yek kawan-kawan. Good luck exam. (^_^)V

This entry was posted in